Par mums


Reliģiskā organizācija “Bhakti joga Liepājas draudze”

Reğ. Nr. :  90000906585

Adrese:   Liepāja,  Mucenieku ielā 3a.

T. nr. 28263858

Organizācijas darbības mērķis:
1. Veicināt cilvēka individuālo garīgās apziņas izaugsmi.
2. Atbalstīt idejas un praktiski iesaistīties  „Garīgi augsti attīstītas sabiedrības izveidošanā”.

Draudzes vadītājs – Dainis Bērziņš.  mob.: 28263858